Urodził się w 1952 roku w Zarzeczu k/Rzeszowa. W 1971 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 1976. Specjalizuje się w rzeźbie monumentalnej, kameralnej i sakralnej.

Krakowski rzeźbiarz w wielkim stylu kontynuuje dobre tradycje rzeźby pomnikowej.

Jest autorem wielu realizacji pomników papieża Jana Pawia II. Ze wszystkich prac przedstawiających Jana Pawła II emanuje skromność artysty i jego pokora wobec wielkości papieża.

Do ważniejszych należą: pomnik Jana Pawła II w Częstochowie – 1999, Stalowej Woli -2002; Brooklyn, New York, USA – 2005; “Barka”w Pile – 2006; w Wieluniu – 2006; w Głogowie Małopolskim – 2006; Woli Raniżowskiej – 2006; Witnicy – 2007; “Opoka” w Maruszynie – 2007; Cmolas – 2007; w Buszkowicach – 2008; Merylville, USA;

Jest autorem pomnika Czynu Patriotycznego w Tuczynie -1990; pomnika Komendanta J. Piłsudzkiego w Opatowcu – 1994; pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim – 2004;

Osobny rozdział w twórczości prezentują popiersia. Należądo nich m.in. realizacje pt: “Wielcy Polacy”: popiersie Marszałka J. Piłsudzkiego w Krakowie – 2003; popiersie Marszałka Rydza Śmigłego w Krakowie – 2004; popiersie św. Królowej Jadwiga w Wolbromie – 2006; popiersie Prezydenta Gabriela Narutowicza w Krakowie – 2007; popiersie Michała Oczapowskiego w Puławach – 2007; popiersie Ignacego Mościckiego w Krakowie – 2008.

Do realizacji sakralnych należą: figura Matki Boskiej w Krakowie – 1994; droga krzyżowa do kościoła p. w. Dobrego Pasterza w Krakowie – 1999; rzeźba Św. Antoniego w Bronowicach Małych – 2002; rzeźba św. Brata Alberta w Kolbuszowej – 2007; “Tajemnice Światła” w Merylville, USA – 2009.

Nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie I – stopnia w konkursie na pomnik Generała Władysława Sikorskiego w Rzeszowie – 1988; I nagroda w konkursie na pomnik JP II w Pile – 2005; III nagroda na pomnik JP II w Częstochowie – 2005

Publikacje związane z artystą w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej:

„Wystawa rzeźby: Współbrzmienie form” (2011)

„Chopin. Dialog przestrzeni – rzeźba” (2010)

Wybrane prace: