Celem rodzinnej spółki BoberTeam jest realizacja projektów edukacyjnych Legendy Polskiego Jeździectwa (www.plpj.pl), Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka (www.pcbj.pl), Winners 100 Gwiazd (www.winners100gwiazd.pl) oraz Polish Driving Team (www.polishdrivingteam.pl).

Cały zarząd i odpowiedzialne osoby za dział księgowości pracują społecznie. Wynagrodzenie pobierają jedynie pracownicy naszego działu technicznego. Dostęp do naszych portali jest bezpłatny, nie wyświetlamy na nich reklam ani nie zbieramy o naszych użytkownikach żadnych informacji. Projekty edukacyjne powstają dzięki Państwa wsparciu (mecenasi główni projektów, mecenasi poszczególnych legend, zbiórki przez Patronite / www.patronite.pl/plpj oraz dobrowolne darowizny na nasze konto).

***

Projekty edukacyjne BoberTeam są realizowane jednocześnie i wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc dla wielu młodych ludzi (obecnie ponad 40 000 obserwatorów na mediach społecznościowych i ponad 400 000 odwiedzin naszych stron internetowych), kopalnię wiedzy o historii polskiej hodowli, sportu jeździeckiego, wyścigów, kawalerii i sztuki. Dla ich promocji prowadzimy następujące strony w mediach społecznościowych:

– Artur Bober (https://www.facebook.com/boberartur);

– Artur Bober Horseman (https://www.facebook.com/aboberhorseman);

– BoberTeam (https://www.facebook.com/boberteam);

– Projekt Legendy Polskiego Jeździectwa (https://www.facebook.com/legendypolskiegojezdziectwa);

– Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka (https://www.facebook.com/BibliotekaJezdziecka);

– Polish Team / Stulecie Polskiego Olimpizmu (https://www.facebook.com/ioparyz2024);

– Polish Equestrian Team (https://www.facebook.com/polishequestrianteampl);

– Agencja Jeździecka Bober (https://www.facebook.com/agencjabober);

– Psy. Koty. Konie i My (https://www.facebook.com/Psy.Koty.Konie.My);

– Hodowla Wyścigi Sport (https://www.facebook.com/groups/662537071632898/);

Kluczowym elementem wsparcia naszych inicjatyw jest Mecenas Główny wybranego projektu.

Mecenas Główny Projektu to firma, instytucja lub osoba fizyczna, która przez minimum 12 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy), pomaga finansować podstawowe koszty związane z utrzymaniem danego projektu (informatyk, specjalista od sieci, grafik komputerowy, fotograf, specjalista od digitalizacji, projektant stron internetowych, administrator sieci, zaplecze techniczne, biuro). Minimalny poziom wsparcia kwalifikujący do roli Mecenasa to 3 000 PLN netto (3 690 PLN brutto, rozliczane fakturą VAT za promocję i reklamę na stronach medialnych BoberTeam).

Informacje o Mecenasie Głównym umieszczane są na stronie internetowej projektu, we wszystkich postach publikowanych w naszych mediach społecznościowych, na drukowanych materiałach promocyjnych oraz w innych dostępnych nam środkach przekazu, przez cały okres realizacji projektu i współpracy.

O Mecenasie Głównym informujemy każdorazowo przy wprowadzeniu nowej legendy lub publikacji (ludzie, konie, miejsca i wydarzenia); W każdą rocznicę urodzenia i śmierci legendarnych ludzi; Podczas przypominania archiwalnych wpisów PCBJ; W okolicznościowych postach związanych ze specjalnymi wydarzeniami i okazjami (kluczowe gonitwy, zwycięstwa koni naszych mecenasów, święta i uroczystości związane z ważnymi dla Polski i jeździectwa wydarzeniami).

Publikujemy też dedykowane posty pokazujące działalność Mecenasa Głównego oraz Jego zaangażowanie w rozwój społecznych inicjatyw edukacyjnych skierowanych do młodego pokolenia.

Mecenasem Głównym projektu PLPJ w roku 2023 jest (…)

Mecenasem Głównym projektu PCBJ w roku 2023 jest Pani Jacqueline Badger Mars.

***

Partner projektów edukacyjnych BoberTeam:

Partner projektu, to firma, instytucja lub organizacja zrzeszająca zawodników, trenerów i polskie kluby jeździeckie, które działają na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz doskonalenia hodowli koni, których miesięczne wsparcie przekracza kwotę 2000 PLN netto (finansowe lub w postaci barteru czy usług np. promocji i reklamy).

Współpraca taka trwa przez minimum 12 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy). Wszystkim naszym partnerom zapewniamy ułatwiony dostęp do archiwów i zbiorów cyfrowych w projektach edukacyjnych BoberTeam.

Informacje o Partnerze projektu / link do strony facebook lub portalu internetowego, umieszczane są w przeważającej ilości postów opublikowanych na mediach społecznościowych projektów Legendy Polskiego Jeździectwa, Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka, BoberTeam i Artur Bober, oraz na stronach internetowych projektów i drukowanych materiałach promocyjnych.

Partnerem projektu PLPJ w roku 2023 jest Polski Klub Wyścigów Konnych – wydawca magazynu Koń Polski oraz Polski Związek Hodowców Koni – wydawca magazynu Hodowca i Jeździec.

Partnerem projektu PCBJ w roku 2023 jest Tor Wyścigów Konnych Służewiec – wydawca magazynu Kanat oraz Wyścigi Konne. Wrocław / Portal Folblut.

***

Mecenas Legendy Polskiego Jeździectwa (www.plpj.pl) lub Promotor Wizjonera Sztuki bądź Maga Fotografii w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej (www.pcbj.pl):

To firma, osoba prywatna, instytucja lub grupa ludzi, dla których ważna jest pamięć o danej osobie, koniu, miejscu lub wydarzeniu. Wspiera jednorazowo nasze działania mające na celu promocję wybranych materiałów, zdjęć lub wpisów, z którymi chciałby związać swoje nazwisko lub nazwę firmy.

Mecenas wpisu wspiera projekt jednorazowo, kwotą 3 000 PLN netto. Ze środków tych finansowana jest bieżąca działalność i rozwój projektów edukacyjnych BoberTeam. Można zostać Mecenasem więcej niż jednej Legendy.

Każdy Mecenas pełni tą funkcję przez czas nieograniczony. Informacja o nim umieszczona jest na stronie projektu pod wpisem o danej legendzie oraz w każdym poście na naszych mediach społecznościowych, który w jakimś stopniu jej dotyczy. Wszystkich Mecenasów, którzy wesprą nasze projekty więcej niż raz, będziemy starali się dodatkowo wyróżniać i przypominać o ich działaniach mających na celu zachować pamięć o historii polskiej hodowli, jeździectwa i wyścigów.

***

Patron honorowy wpisu o Legendzie. To firma, osoba prywatna, instytucja lub grupa ludzi, dla których ważna jest pamięć o danej Legendzie Polskiego Jeździectwa. Rola honorowa, która między innymi polega na wspieraniu wszystkich projektów i działań związanych z przypominaniem o Legendzie Polskiego Jeździectwa. Są to najczęściej znane osoby ze świata kultury, sztuki, biznesu i lokalnych społeczności, które pomagają nagłośnić znaczenie danej legendy dla polskiej historii. 

***

Opiekun wpisu o Legendzie. Rodzina, przyjaciele, instytucje blisko związane z daną legendą. Jest to rola honorowa, która polega na wspieraniu działań związanych z przypominaniem o danej Legendzie Polskiego Jeździectwa.

***

Patron honorowy i opiekun wpisu o legendzie, może w ramach swoich możliwości, dobrowolnie wesprzeć finansowo lub rzeczowo rozwój projektów edukacyjnych BoberTeam.

***

Pomóż nam przypominać o Legendarnych osobach, miejscach, koniach i wydarzeniach związanych z historią polskiej hodowli, jeździectwa, kawalerii i wyścigów!

Wszystkich darczyńców zapraszamy również na portal www.patronite.pl/plpj.

Wybierając poszczególny próg wsparcia możesz otrzymać od nas ciekawe upominki związane z projektami PLPJ i PCBJ!

Możesz również wesprzeć nas bezpośrednio dokonując wpłaty na poniższe konto.

Rachunek PLN do wpłat z Polski:

Bober Team sp. z o.o. Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 3, 43-430 Skoczów

Bank Spółdzielczy w Skoczowie:
Objazdowa 10, 43-430 Skoczów
PL 56 8126 0007 0062 5027 2000 0010
SWIFT: POLUPLPR

TYTUŁEM:

DAROWIZNA NA CELE ROZWOJU PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PLPJ i PCBJ


Rachunek do wpłat z zagranicy:

Bober Team sp. z o.o. Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 3, 43-430 Skoczów

Bank Spółdzielczy w Skoczowie IBAN:
Objazdowa 10, 43-430 Skoczów

PL 56 8126 0007 0062 5027 2000 0010
SWIFT: POLUPLPR

TYTUŁEM:

A DONATION FOR DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROJECTS PLPJ & PCBJ