Rzeźbiarka i krytyk sztuki.

Zna i lubi zwierzęta. Są one najczęściej modelami jej rzeźb znajdujących się w prywatnych zbiorach w wielu krajach Europy, w USA i Kanadzie.

Wybrane prace: